Khóa học nâng cao kỹ năng huấn luyện trong bán hàng

Kỹ Năng Huấn Luyện Bán Hàng

“ Sự thành công của bất kỳ tổ chức mãi vụ nào điều phụ thuộc vào những

nhân viên bán hàng có khả năng và được huấn luyện tốt”

I. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC 


 • Nhằm hệ thống kiến thức và kinh nghiệm kỹ năng huấn luyện nhân viên trên thị trường
 • Cung cấp những kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát huy năng lực của đội ngũ bán hàng
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng về huấn luyện nhân viên , xây dựng tinh thần nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung.
Xem thêm: kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàng

II. MỤC TIÊU


Sau khóa học kỹ năng huấn luyện nhân viên , học viên sẽ đạt được:
 • Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý bán hàng
 • Nhận thức rõ tầm quan trọng của huấn luyện thực thị trên thị trường
 • Nắm rõ nguyên tắc C.O.A.C.H trong kèm cặp và  huấn luyện nhân viên
 • Thực hành được 04 mô hình huấn luyện nhân viên phổ biến cho từng đối tượng và tình huống cụ thể
 • Áp dụng được 03 cách phản hồi xây dựng giúp huấn luyện nhân viên chủ động giải quyết công việc
 • Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung khi học khóa huấn luyện nhân viên

III. PHƯƠNG PHÁP


 • Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học
 • Tương tác, thảo luận và thực hành
 • Ví dụ minh họa và bài tập nhóm
 • Trò chơi liên quan
Xem thêm: cách huấn luyện nhân viên bán hàng

IV. THỜI LƯỢNG & ĐỐI TƯỢNG 


 • Chương trình được thiết kế 02 ngày (04 buổi)
 • Chương trình thiết kế dành cho Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng, những ai muốn hệ thống lại những kiến thức và kinh nghiệm giám sát.
V. NỘI DUNG CHÍNH

 1. Vai trò của người quản lý hiệu quả
 2.  Nguyên tắc COACH
 3. Phân bổ thời gian huấn luyện thực địa với từng loại nhân viên
 4. Phương pháp huấn luyện trên thực địa
 5. Ôn tập + Q & A
 6. Ghi nhận và phản hồi
 7. Xây dựng nhóm và phát triển nhân viên với KASH
 8. Tiến trình huấn luyện thực địa
 9. Thực hành và rút kinh nghiệm
 10. Lập kế hoạch áp dụng

ƯU ĐÃI CHUNG


– Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
– Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
– Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Liên hệ đăng ký hoặc thêm thông tin: Hotline: 1800 6981

=> Xem thêm Lịch khai giảng
Vui lòng LIÊN HỆ với Tổng đài 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 
 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700