Đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp ( Coaching Skill )

đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp
Rời khỏi ghế nhà trường những sinh viên mang theo hành trang chỉ là tấm bằng đại học, đối với một số bạn năng động thì có thể có thêm chút ít kinh nghiệm thực tế, nhưng nhìn chung thì hầu hết mọi người đều phải học lại từ đầu khi đi làm, và thậm chí cả những nhân viên đã đi làm nhiều năm rồi vẫn phải tiếp tục học hỏi trau dồi và tích lũy kinh nghiệm, vậy đâu là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp.

1.Nhân viên mới được tuyển dụng là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp chính
Một trong những nhân tố chiếm phần đa của các danh sách đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp đó là những nhân viên mới được tuyển dụng vào công ty,và nhất là các nhân tố mới ra trường và chưa có các kỹ năng kiếm thức, kinh nghiệm làm việc là những đối tường cần được hướng dẫn kèm cặp chính. Các công ty khi chấp nhận các ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp là đồng nghĩa với việc họ lựa chọn việc sẵn sang đào tạo hướng dẫn và kèm cặp, dĩ nhiên là khi xác định lựa chọn các ứng cử viên đó thì bản thân các ứng cử viên đó cần phải có các tố chất để có thể hướng dẫn vào đào tạo rồi.
Nhân viên là những sinh viên mới tốt nghiệp là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp chính là bởi vì, họ là những người chỉ mới vừa rời khỏi ghế nhà trường, tất cả hành trang họ có chỉ là tấm bằng đại học cùng với một đống lý thuyết sách vở được học ở trường, những sinh viên chăm chỉ và giỏi giang thì có thể nắm vững kiếm thức, còn lại những sinh  viên khác mà hầu như là chiếm phần đa trong số sinh viên là những người kiến thức cơ bản còn nắm một cách rất mơ hồ. Vì thế khi bắt đầu vào làm việc họ là những đối tượng được hướng dẫn kèm căp nhân viên chỉ dậy từ những điều nhỏ bé nhất, ngay từ các kỹ năng mềm đầu tiên.
Ví dụ như là cách giao tiếp trò chuyện với đồng nghiệp, sau đó là cách tiếp cận khách hàng, các kỹ năng mềm như thuyết trình, biếu cảm, tiếp đến là những phần cụ thể hơn trong công việc, cách làm những lỗi khắc phục hầu hết là các nhân viên này phải được hướng dẫn kèm cặp từ đầu đến hết thì mới hoàn thiện được công việc, về lâu dần sau khi được hướng dẫn những đối tượng này sẽ hình thành cho mình những phản xạ, kinh nghiệm để hoàn thành các công việc mới.
đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp

2.Nhân viên cũ cũng là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp

Không chỉ các nhân viên mới mà nhân viên cũ cũng là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp, để rèn luyện nâng cao năng lực của bản thân họ, hoặc khi họ học một khóa học lĩnh vực mới họ chưa từng làm trước đây thì họ cũng là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp, họ sẽ lại được những người có kỹ năng kiến thức chuyên sâu hơn hướng dẫn. Vì vậy đối tượng nào cũng có thể là đối tượng cần được hướng dẫn kèm cặp được.
Các bạn hãy ghé thăm website của VMP Training để tham khảo thêm những kiến thức củng như các khóa học nhé