Mô hình edic & glap trong hướng dẫn, chỉ dẫn nhân viên mới

Mô hình edic & glap được sử dụng ở hầu hết các công ty, vì vậy là một người quản lý hãy nên am hiểu phương pháp này để có được cách quản lý có hiệu quả. Đây là phương pháp mà người quản lý huấn luyện nhân viên mới để giúp họ làm tốt hơn công việc của mình, và được trải qua các  bước như sau.
Mô hình edic & glap

Giải thích công việc

Nếu một thành viên mới vào công ty, doanh nghiệp thì đều có chút bỡ ngỡ, công việc còn chưa thành thạo, do vậy những nhà quản lý thường nên phát huy hết khả năng của mình bằng cách giải thích công việc của công ty ứng với vị trí của nhân viên mới.
Tiếp đó nêu mục đích của công việc cần hướng tới, các bước, các quy trình thực hiện để công việc diễn ra thuận lợi và đạt được hiệu quả cao nhất.
Làm mẫu công việc
Nhà quản lý muốn giúp nhân viên mới được dễ hiểu hơn thì hãy nên làm mẫu cho nhân viên để họ có thể phát huy được khả năng của mình được tốt nhất, bằng cách giải thích các bước thực hiện, cần chú ý những điều gì khi thực hiện, đánh giá chúng như thế nào? Những điểm lưu ý tránh mắc phải và hãy nên chia sẽ kinh nghiệm để nhân viên có thể hiểu hơn về công việc này.
Giao công việc cho nhân viên mới
Sau khi đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình hay bàn giao công việc cho nhân viên mới đảm nhận, cho nhân viên làm thử, bên cạnh đó sẽ giúp nhan viên tự thực hành, nếu có gì thắc mắc có thể hỏi và người quản lý có nhiệm vụ trả lời, như vậy mới giúp cho nhân viên tự lực, tự tìm tòi, mở ra những cách làm mới mẻ, trong quá trình như vậy người quản lý nên sát sao công việc của nhân viên mới để có đánh giá khả năng của nhân viên.
Đánh giá công việc được giao
Sau khi đã có các bước trên thì người quản lý nên đánh giá kết quả của nhân viên, bằng xem xét cách làm cũng như hiệu quả đạt được để đưa ra những lời nhận xét. Người quản lý sẽ nhận ra những điểu đã làm được và chưa làm được để nhân viên sửa chữa. Như vậy nhân viên mới có thể phát huy được hết khả năng của mình.
Bên cạnh đó còn rút kinh nghiệm những gì nhân viên đã làm được, hay còn vướng mắc điều gì đò để nhân viên có thể làm tốt hơn cho những công việc về sau.
Sau những lời đánh giá rút kinh nghiệm thì sẽ đưa ra những kế hoạch trước mắt cũng như lâu dài, giúp nhân viên có thế hiểu hơn và hoàn thành tốt công việc của mình.
Với mô hình edic & glap trong hướng dẫn, chỉ dẫn nhân viên mới sẽ giúp người quản lý thực hiện tốt chức năng của mình trong việc chỉ bảo, huấn luyện nhân viên mới. Cũng như giúp họ hiểu hơn về công việc cũng như trách nhiệm và họ phải thực hiện.
Mô hình edic & glap là mô hình danh cho nhân viên mới, vậy mô hình danh cho nhân viên hiện hữu tại công ty thường sẽ được áp dụng MÔ HÌNH COACHING GROW