Các phương pháp huấn luyện nhân viên tối thiết nhất

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà lãnh đạo là Coaching - huấn luyện và đào tạo nhân viên để họ làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Việc giúp nhân viên học hỏi và cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, tự đưa ra quyết định tốt nhất và thăng tiến trong sự nghiệp cần biết đến các phương pháp huấn luyện nhân viên.
Huấn luyện là một nghệ thuật, một cách thức, một chiến lược để cải thiện kỹ năng cũng như năng lực của nhân viên.
Vậy phương pháp coaching là gì? Tại sao phải đưa ra các phương pháp huấn luyện?
Huấn luyện (hay coaching) là khả năng nhìn ra những điều tốt đẹp nhất của một người nào đó và khuyến khích họ đưa ra những quyết định để cải thiện cuộc sống của chính mình.
các phương pháp huấn luyện nhân viên

Các phương pháp huấn luyện nhân viên:
1. Nhận thức nền tảng về phương pháp huấn luyện nhân viên
Tầm quan trọng của việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
Vai trò, nhiệm vụ của nhà quản lý trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
Các hoạt động quan trọng trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên
Các yếu tố tác động đến sự thành công trong việc cải thiện và phát triển năng lực nhân viên.
2. Đào tạo nhân viên hiệu quả
Các nguyên tắc vàng trong đào tạo nhân viên
Các hình thức đào tạo nhân viên hiệu quả
Phân tích nhu cầu đào tạo trong đội ngũ nhân viên
Phương pháp xây dựng một chương trình đào tạo
Kỹ năng dẫn giảng và quản trị lớp học hiệu quả
Phương pháp đánh giá kết quả sau đào tạo.
3. Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp
Nguyên tắc quan trọng trong huấn luyện nhân viên
Quy trình và các mô hình huấn luyện nhân viên hiệu quả
Công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện
Công tác phân tích và đánh giá năng lực nhân viên trong huấn luyện
Phương pháp huấn luyện chủ động
Đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá trong huấn luyện.
4. Tư duy sáng tạo trong hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên
Làm thế nào để cải tiến liên tục hiệu quả đào tạo và huấn luyện nhân viên trong đội ngũ?
Tư duy sáng tạo trong việc phát triển một đội ngũ giàu năng lực.
các phương pháp huấn luyện nhân viên

Đối tượng tham dự gồm có:
Các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp
Đội ngũ quản lý cấp trung
Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
Mục tiêu:  
Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo và huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay.
Nắm được nguyên tắc và quy trình, công cụ và phương pháp để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại.
Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên trong đội ngũ nhân sự thuộc cấp.

Với mong muốn mang đến cho Ban lãnh đạo, Nhà quản trị nhân sự và các Cấp Quản lý công ty một hệ thống kiến thức khoa học, kèm với các kỹ năng cần thiết trong việc phát triển năng lực và hiệu quả của đội ngũ nhân viên, đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai về các phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả.