Mô hình coaching grow ? Sức ảnh hưởng của mô hình grow đối với nhân viên

Rất nhiều người quản lý đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhân viên của mình cũng như không đảm bảo đựơc tiến độ cho công việc như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cũng như chất lượng công việc. Do vậy mô hình mô hìnhcoaching grow sẽ phần nào đó giúp cho người quản lý hiểu hơn về trách nhiệm của mình cũng như nhiệm vụ phải làm cho sự phát triển của công ty.
Mô hình coaching grow

Mô hình coaching grow gồm có các bước như sau
Đưa ra mục tiêu

Để đạt được hiểu quả thì cần đưa ra mục tiêu , bạn chỉ ra được mục tiêu cần phấn đấu đó là gì? mục tiêu cụ thể, mục tiêu lâu dài và nên sử dụng cho mình các câu hỏi như làm thế nào để đạt được mục tiêu? Hay như làm thế nào các vấn đề được diễn ra suôn sẻ? như vậy bạn mới sớm đi đến được mục đích của mình.
Đánh giá thực trạng
Người quản lý nên thông qua nhan viên để biết được thực trạng công việc của họ, nếu làm rõ được điều này thì mới tìm ra được giải pháp, cần nên đặt ra câu hỏi như tình hình ra sao?làm gì, làm cái gì trong bao lâu?.. Do vậy mới phát hiện được thực trạng và tìm giải pháp xử lý.
Tìm hướng giải quyết
Khi mục tiêu có hiệu quả cũng hãy nên chú ý đến đánh giá thực trạng, xem chúng có khó khăn hay vướng mắc gì không?nếu có vấn đề gì nên đi giải quyết chúng một cách hiệu quả và nhanh chóng, nhưng dù có biết cách giải quyết cũng nên để đó và hãy nhờ những nhân viên của mình đưa ra cách giải quyết.
Bước này sẽ nên phát huy hết khả năng suy nghĩ, óc sáng tạo của nhân viên bằng các câu hỏi như : Anh chị nên làm gì?ưu nhược điểm của cách giải quyết?... Nếu làm được việc này thì mọi vấn đề sẽ được thông suốt, công việc sẽ hiệu quả hơn.
Mô hình coaching grow

Nung nấu ý chí
Sau khi phân tích các yếu tố ở trên sẽ giúp hiểu được những khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu của mình, qua cách tìm thực tế và giải pháp, thì đã có thể tìm được những cách thức đạt được mục tiêu của mình, từ đó sẽ thôi thúc nhân viên có gắng đạt được những gì đã đề ra, và khi thực hiện sẽ không còn gặp khó khăn gì nữa.
Và sau khi đã đạt được thì hãy đưa ra các câu hỏi nhằm tổng hợp như: Khi tiến hành bạn sẽ gặp khó khăn gì? Cách vượt qua những khó khăn, trở ngại ở phía trước? công việc này có thỏa mãn mục tiêu mà bạn đưa ra hay không?
Như vậy với mô hình nãy sẽ phải phát huy hết khả năng sáng tạo của nhân viên để quyết tâm thực hiện mục đích đã đề ra, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đi đến mục tiêu lâu dài.
Như vậy mô hình coaching grow phải đòi hỏi sự tham gia của các thành viên trong nhóm cho sự tìm tòi và đi đến mục đích, cách làm này sẽ giúp nhân viên gắn kết với nhau trong công việc, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt cho sự phát triển toàn diện của công ty, doanh nghiệp.