10 qui luật dành cho các chuyên gia huấn luyện bán hàng trong đào tạo

Đơn giản hơn bao giờ hết, bán hàng cũng cần một quy luật rõ ràng. Bởi vì mọi thứ trong cuộc sống chúng ta đều vận hành theo quy luật. Các chuyên gia huấn luyện bán hàng luôn tin tưởng rằng 10 qui luật này sẽ giúp bạn trở thành một người bán hàng giỏi.


10 QUI LUẬT GIÁM SÁT BÁN HÀNG THÀNH CÔNG KHÔNG THEO SỐ ĐÔNG
1. Làm đúng vai trò của một GSBH chứ không phải làm một NVBH tổng hợp.
2. Hướng dẫn cho NVBH lập kế hoach bán hàng để đạt chỉ tiêu mà không cần ép chỉ tiêu.
3. Lập qui trình, phương pháp giám sát có hệ thống chứ không phải giải quyết sự vụ.
4. Điều hành hoạt động bán hàng ở nhà phân phối chứ đừng để cho Nhà Phân Phối điều khiển.
5. Huấn luyện cho nhân viên bán hàng giỏi chứ đừng tập trung đi bán sỉ chạy số.
6. Đề xuất giải pháp thích hợp chứ đừng kể khó khăn.
7. Tư duy tìm ra phương pháp chứ đừng xin nhiều khuyến mãi và giảm giá bán.
8. Tạo động lực làm việc hiệu quả chứ đừng hù dọa nhân viên.
9. Hãy hỏi nhân viên làm như thế nào chứ đừng hỏi tại sao.
10. Phải học nghề để hành nghề chuyên nghiệp chứ đừng làm theo lối mòn của số đông.

Vì thế bạn nên học hỏi cùng với các chuyên gia đào tạo huấn luyện bán hàng để nâng cao thêm kỹ năng. Vì kỹ năng không thể tự có mà phải học hỏi từng ngày một. Hãy trở thành người kiên trì để biết được thành công có vị ngọt như thế nào. Đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng là cả một nghệ thuật trong quá trình của doanh nghiệp