Bạn có phải là nhà lãnh đạo thích ứng ?

Lãnh đạo thích ứng là gì?

Khả năng lãnh đạo thích ứng là một khuôn khổ lãnh đạo thực tế giúp các cá nhân và tổ chức thích nghi khi môi trường thay đổi và đáp ứng hiệu quả trước những vấn đề xảy ra liên tục. Thứ nhất, sự thay đổi cần phải được xem xét để tiếp tục thách thức và đào tạo kỹ năng lãnh đạo và đáp ứng với chính nó. Nghiên cứu của Tiến sĩ Ron Heifetz và Marty Linsky tại Đại học Harvard đã hình thành nền tảng cho khả năng lãnh đạo thích ứng này.

Những vấn đề tái diễn

Mọi tổ chức đều phải đối mặt với những vấn đề liên tục, thường xuyên. Họ thường dựa vào các giải pháp rõ ràng như áp dụng các công nghệ mới, tuyển dụng chuyên gia hoặc cải tiến các quy trình (truyền thông). Trong hầu hết các trường hợp, các nhà lãnh đạo hàng đầu có trách nhiệm tìm ra các giải pháp phù hợp. Một thách thức thích ứng cho phép các vấn đề được xác định chính xác hơn và liên quan đến toàn bộ tổ chức trong việc tìm kiếm các các giải pháp khả thi.
Lãnh đạo thích ứng có ích khi không tìm được giải pháp dễ dàng cho vấn đề đang xảy ra. Đó là một kỹ năng quan trọng cho bất cứ ai tìm kiếm những thay đổi có hệ thống trong một thế giới ngày càng phức tạp. Các nhà lãnh đạo thích ứng học cách kiểm soát bối cảnh thông qua các thử nghiệm. Họ xây dựng sự đa dạng trong quan điểm của mình để tạo ra lượng lớn các lựa chọn. Họ dẫn dắt với sự thấu cảm, khen thưởng hiệu suất của nhân viên với quyền tự chủ, độc lập và tìm ra giải pháp trọn vẹn cho tất cả các bên liên quan.


Ưu điểm

Người ta thường nghĩ các nhà lãnh đạo luôn chiếm ưu thế trong một tổ chức và muốn sử dụng những nhân cách mạnh mẽ để áp đặt lên ý chí của họ. Phong cách lãnh đạo từ trên xuống dưới đã không hiệu quả trong một thời gian dài. Nó cản trở dòng thông tin trong các công ty, làm suy yếu sự hợp tác và thống nhất giữa các đội và phòng ban cùng với khóa học kỹ năng lãnh đạo.
Lãnh đạo thích ứng có một số lợi thế nhất định. Mọi thành viên của tổ chức đều tham gia và học hỏi để hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề định kỳ. Nó cũng dẫn đến sự thấu hiểu tốt hơn giữa các cấp và cho phép mọi người được tham gia để thử nghiệm và tạo ra những thay đổi bền vững.

Bốn chiều

Các nhà lãnh đạo thích ứng tạo ra các điều kiện cho phép các mạng lưới và môi trường năng động đạt được các mục tiêu chung trong môi trường luôn thay đổi. Lãnh đạo thích ứng tập trung vào bốn khía cạnh: điều hướng các môi trường kinh doanh - dẫn dắt với sự đồng cảm - học tập thông qua việc tự chỉnh sửa và phản ánh - tạo ra các giải pháp có lợi. Không có danh sách kiểm tra phổ quát cho lãnh đạo thích ứng, nhưng bốn khía cạnh này có thể giúp các nhà lãnh đạo c huẩn bị tốt hơn cho môi trường kinh doanh không thể đoán trước.

Điều hướng môi trường kinh doanh

Các nhà lãnh đạo thích ứng nên nắm bắt sự không chắc chắn và khuyến khích tổ chức tìm kiếm các phương pháp tiếp cận mới. Đó là về ngữ cảnh; quy tắc và thủ tục nên bỏ lại phía sau. Việc tuân thủ các quy tắc và thủ tục có thể phản tác dụng. Học từ những thay đổi sẽ dẫn đến giải pháp tốt nhất.
Bằng cách phát triển các quan điểm khác nhau, bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Khuyến khích nhân viên vượt ra khỏi cách suy nghĩ truyền thống và tìm ra các giải pháp sáng tạo bằng cách suy nghĩ về khả năng hơn là hạn chế.
Các nhà lãnh đạo thích ứng sẽ truyền cảm hứng cho cả nhóm và khuyến khích họ áp dụng các kỹ năng tốt nhất của mình. Quan trọng là phải thảo luận với nhau cùng với học kỹ năng lãnh đạo , vì điều đó sẽ dẫn đến những hiểu biết mới. Mọi thành viên của tổ chức đều quan trọng ngang nhau. Người lãnh đạo nên cùng thảo luận với các thành viên khác hoặc một nhóm phù hợp nhất để đưa ra quyết định cụ thể.


Dẫn dắt với sự đồng cảm

Các nhà lãnh đạo thích ứng tạo ra cách làm việc nhóm thay vì chia rẽ. Một nhà lãnh đạo thích ứng sẽ hiểu các quan điểm và ý tưởng thay thế và có thể chia sẻ chúng với nhiều người bằng cách nhìn vào tổ chức thông qua cách nhìn của người khác. Họ có khả năng phản hồi bằng sự đồng cảm, cho phép họ ảnh hưởng đến đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan khác.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo thích ứng sẽ cho nhân viên của họ quyền tự chủ. Đó là những gì mà nhân viên đạt được chứ không phải là chuyện hoàn thành nhiệm vụ của họ hoặc trải qua ngày làm việc. Thay vì tập trung vào các động lực tài chính (động lực bên ngoài), họ nhấn mạnh vào làm việc độc lập và quản lý các hoạt động, hợp tác và công nhận chính mình (động cơ nội tại). Các nhà lãnh đạo thích nghi hiểu rằng đó chính là nỗ lực thực sự của nhân viên.

Học từ sự tự điều chỉnh và phản ảnh

Các nhà lãnh đạo thích ứng khuyến khích sự thử nghiệm. Tất nhiên một số thử nghiệm sẽ thất bại, nhưng những thất bại đó chính là những bài học cho tương lai. Cái được và mất  dạy chúng ta rằng nhiều con đường có thể dẫn đến thành công.
Các nhà lãnh đạo thích ứng sẽ làm tốt khi cho những nhân viên của mình có cơ hội để phản ánh về cả thành công lẫn thất bại. Bằng cách xác định các sai lầm và vấn đề một cách hợp lý và kịp thời, chúng có thể được theo dõi, lọc và giải mã, cho phép tổ chức có cơ hội phản hồi lại chúng. Nhà lãnh đạo thích ứng đảm bảo rằng tổ chức của họ luôn ý thức được những gì đang xảy ra bên ngoài và những gì khách hàng đang nghĩ. Tất cả những thông tin này có thể được đưa vào chiến lược. Các nhà lãnh đạo thích ứng cũng cho phép các cấp thấp hơn được đưa ra quyết định và giảm thiểu số lượng hoặc các lớp tổ chức.

Tạo ra các giải pháp có lợi cho cả hai bên

Một nhà lãnh đạo thích ứng đánh giá các nền tảng để hợp tác và xây dựng phát triển. Thành công của tổ chức thường phụ thuộc vào sự tham gia của một mạng lưới rộng gồm các cổ đông. Công nghệ thậm chí có liên quan đến các nhà cung cấp và khách hàng trong những vấn đề phức tạp như cải tiến và thay đổi sản phẩm. Kiến thức và hiểu biết của họ rất đáng giá và rất nhiều ảnh hưởng của công ty đến từ bên ngoài.
Các nhà lãnh đạo thích ứng không chỉ tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu. Họ bảo vệ tính liên tục của các mô hình kinh doanh của tổ chức và khám phá cơ hội để các vectơ kinh tế và xã hội, đóng vai trò quan trọng trong những mô hình này.