Bạn có biết gì về đào tạo nội bộ hay kỹ năng coaching

Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của VMP Training mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện và kỹ năng coaching ; từ đó giúp cải thiện và nâng cao hiệu quả thực hành Huấn luyện.
Trong bài viết này, các chuyên gia Huấn luyện từ VMP Training sẽ gợi ý các bước để đạt được thỏa thuận chung giữa Coach và Coachee trong quá trình Huấn luyện.

Theo định nghĩa của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF), Coaching hay Huấn luyện là một quá trình hợp tác, đồng hành giữa Huấn luyện viên (Coach) và Người được huấn luyện (Coachee) nhằm khai mở tư duy, sáng tạo, truyền cảm hứng; từ đó tối ưu khả năng cá nhân và kỹ năng chuyên môn trong công việc cũng như cuộc sống.

kỹ năng coaching

Trong suốt quá trình huấn luyện, Coach (Huấn luyện viên) và Coachee (Người được huấn luyện) cần đồng thuận về nhiều mục tiêu/vấn đề khác nhau, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai và đưa ra những thay đổi khi cần thiết.
Bước 1. “Tìm hiểu” – “Giải thích” các quan điểm/góc nhìn khác nhau
Bước đầu tiên trong quá trình thỏa thuận là “Tìm hiểu” – “Giải thích” cho các góc nhìn/quan điểm khác nhau. Trong đó, “Tìm hiểu” giúp hiểu được vị trí/quan điểm của các bên; và “Giải thích” nhằm tranh luận và bảo vệ quan điểm được đưa ra.
Xem thêm: đào tạo inhouse là gì 
Bước 2. Đề xuất giải pháp
Đưa ra các ý tưởng về quá trình Huấn luyện hoặc các giải pháp hướng tới mục tiêu Coachee muốn đạt được. Ví dụ: “Tôi nghĩ rằng anh/chị nên trao đổi với một số quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.”
đào tạo inhouse

Bước 3. Kiểm tra việc thấu hiểu vấn đề
Đặt câu hỏi để đánh giá mức độ thấu hiểu của Coachee về đề xuất/ý tưởng được đưa ra. Ví dụ: “Anh/chị hiểu thế nào về đề xuất này?” hay “Từ góc nhìn của anh/chị, chúng ta nên đánh giá quá trình này như thế nào?”
 Bước 4. Kiểm tra sự đồng thuận
Đặt câu hỏi để kiểm tra liệu bạn và Coachee có đang đồng thuận với nhau không. Ví dụ: “Anh/chị có đồng ý với tôi rằng quá trình Huấn luyện của chúng ta nên tập trung vào kỹ năng ủy thác công việc thay vì các khía cạnh khác của công việc quản lý?”
Bước 5. Trường hợp Coach và Coachee chưa đạt được sự đồng thuận, lặp lại quá trình từ bước 1 “Tìm hiểu” – “Giải thích”.