Kế hoạch đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp chỉ 4 bước đơn giản.

Một kế hoạch đào tạo nhằm phát triển cá nhân là sự chuẩn bị giữa nhân viên và nhà quản lý của họ. Kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của nhân viên, yêu cầu của công việc và vị trí làm việc. Một kế hoạch đào tạo thành công sẽ gây hứng thú trong công việc để đạt được thành công.
Kế hoạch đào tạo nội bộ

Bước một: Đánh giá nhân viên.
Các nhân viên sẽ tự đánh giá năng lực, kĩ năng của bản thân. Để đánh giá mang tính khách quan thì:
·        Sử dụng các công cụ đánh giá có trên Internet.
·        Xác định được kĩ năng nghiệp vụ trong bảng mô tả công việc hiện tại.
·        Dựa trên đánh giá khách quan của đồng nghiệp.
·        Yêu cầu đánh giá từ nhà quản lý – người trực tiếp quản lý công việc.
Bước hai: Đánh giá môi trường và vị trí làm việc.
Nhân viên đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp phải làm bảng đánh giá yêu cầu vị trí công việc trong doanh nghiệp cũng như nhu cầu cho vị trí hiện tại.
·        Xác định được yêu cầu của công việc và kế hoạch trong tương lai.
·        Đánh giá được sự hiểu biết cũng như khả năng trong công việc hiện tại.
·        Đánh giá được sự ảnh hưởng của các vị trí làm việc khi có sự thay đổi trong nhân sự, trong tác động đến công việc, khách hàng cũng như chương trình kế hoạch làm việc dài hạn.
Bước ba: Xác định chương trình đào tạo nội bộ và hướng phát triển.
Các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến chương trình đào tạo nội bộ như:
·        Xây dựng phương pháp giảng dạy cùng với đội ngũ giảng viên.
·        Nguồn tài liệu dùng trong quá trình đào tạo phải mang tính thiết thực cho cá nhân học viên nói riêng và doanh nghiệp nói chung.
·        Áp dụng khoa học công nghệ và trong giảng dạy tạo điều kiện cho học viên nắm rõ phương pháp cũng như ứng dụng vào thực tế.
Bước bốn: Thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ.
Kế hoạch đào tạo nội bộ

Khi đã chuẩn bị, lên kế hoạch cho chương trình đào tạo xong xuôi thì việc cuối cùng là thực hiện kế hoạch theo những bước sau:
·        Xem xét kế hoạch của nhân sự phải được nhà quản lí phê duyệt.
·        Hỗ trợ nhân viên thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ thực tế.
·        Đánh giá sự tiến bộ theo hướng tích cực của nhân viên trong quá trình tham gia khóa học.
·        Điều chỉnh kiến thức, kĩ năng một cách kịp thời khi cảm thấy nội dung hoặc kĩ năng được đưa ra đào tạo chưa thực sự có hiểu quả đối với học viên.
·        Có khen thưởng khi nhân viên có tiến bộ nhằm khuyến khích nhân viên đột phá năng lực.
Với bốn bước cơ bản trên các doanh nghiệp có thể tự tổ chức các khóa học ngắn hạn về đào tạo nội bộ cho nhân viên nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
Tham khảo thêm kiến thức tại vmptraining.com nhé các bạn