kỹ năng coaching ( Coaching Skill ) Là Gì ?


Thuật ngữ coaching được đặt ra và trở thành một từ được tìm kiếm rất nhiều vào thời điểm công nghệ phát triển và các công ty đào tạo nguồn nhân lực đang mọc ra ngày càng nhiều thì câu hỏi đặt ra kỹ năng coaching là gì? lại cần có được câu trả lời hơn bao giờ hết, hãy cùng chúng tôi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên nhé.
kỹ năng coaching là gì

1.      Thuật ngữ coaching trong câu hỏi : kỹ năng coaching là gì?
Để biết được kỹ năng coaching là gì thì điều đầu tiền chúng ta cần hiểu đó là nghĩa của từ coaching, coach là một danh từ thông dụng được hiểu là thầy dậy, người kèm học hiểu nôm na sẽ là người dậy, thầy giáo. Nội động từ coaching sẽ được hiểu là việc làm việc hoặc là hành động như là một huấn luyện viên, vậy đặt trong tình huống câu hỏi kỹ năng coaching là gì ? thì ta có thể hiểu ý nghĩa của câu hỏi này là kỹ năng khả năng chúng ta có thể huấn luyện giáo dục ai đó , hoặc kèm cặp hướng dẫn ai đó.
2.      Kỹ năng coaching là gì trong lĩnh vực nhân sự
Những cá nhân làm các công việc liên quan đến mảng hành chính nhân sự ở các tổ chức công ty thì thường là những người cần phải có được kỹ năng coaching tốt và am hiểu về việc cần làm gì để coaching nhân viên cũng như là việc trả lời cho câu hỏi kỹ năng coaching là gì. Như đã giải thích ở trên coaching là việc mà một người có thể hướng dẫn đào tạo và kèm cặp một ai đó, trong lĩnh vực đào tạo nhân sự thì việc này được thể hiện rõ nét nhất.
Trong mỗi công ty thì bộ phân nhân sự sẽ là bộ phận chính được đào tạo chuyên sâu và phụ trách mảng coaching nhân viên, họ có thể đào tạo các nhân viên mới để trở thành những lực lượng nòng cốt, tiềm năng hoặc cũng có thể coaching các nhân viên cũ để năng cao năng lực của người cũ, để họ tiến bộ hơn trong công việc. Hoặc các nhân viên của phòng nhân sự sẽ đào tào cho các nhân sự lâu năm ở các phòng ban khác chính các kỹ năng làm sao để có thể hướng dẫn đào tạo nhân viên tốt, để chính họ có thể đào tạo hướng dẫn cho nhân viên mới thuộc lĩnh vực, phòng ban mà họ phụ trách. Cách làm này sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn vì nếu là các nhân sự của một công ty lớn thì bộ phận nhân sự khó có thể am hiểu hết tất cả các kiến thức của các phòng ban để có thể tham gia đào tạo trực tiếp về kiến thức chuyên môn được.
kỹ năng coaching là gì


Vì thế kỹ năng coaching ở một người có thể hiểu theo hai khía cạnh, một là nội tại người đó có sẵn khả năng, có thể hướng dẫn người khác, đồng thời có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực để đào tạo nhân viên hoặc là một người chỉ có kỹ năng đào tạo , hướng dẫn mà không có kiến thức về một lĩnh vực nhất định cần để đào tạo nhân viên vậy