Năng lực lãnh đạo là gì

 Năng lực lãnh đạo là tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và hành vi thái độ mà một nhà lãnh đạo cần có.

Để trở thành một nhà lãnh đạo, người lãnh đạo cần phải có các kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu để chỉ đạo, điều hành một tổ chức hay doanh nghiệp.

 Kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm trong lĩnh vực cụ thể của lãnh đạo cũng vô cùng cần thiết.

Các kỹ năng như: Kỹ năng động viên khuyến khích, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, kỹ năng gây ảnh hưởng.

Hành vi thái độ là một yếu tố vô cùng quan trọng đảm bảo cho thành công của mỗi con người. Trong công tác lãnh đạo, hành vi, thái độ có thể được coi là ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới.

Tầm quan trọng của năng lực lãnh đạo:

Năng lực lãnh đạo có ý nghĩa to lớn và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp thiếu người lãnh đạo có năng lực được ví như một đơn vị chiến đấu thiếu vị tướng tài chỉ huy.

Vai trò của nhà lãnh đạo có năng lực:

Lãnh đạo là người dẫn đường, chỉ lối cho doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo có năng lực là người có tầm nhìn chiến lược, có khả năng nhìn xa trông rộng.

Nhà lãnh đạo có năng lực là người có khả năng tập hợp được một đội ngũ đông đảo những người để thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp giao.

Muốn làm được điều đó, đòi hỏi nhà lãnh đạo phải hội đủ các yếu tố: Tầm nhìn chiến lược, tư duy chiến lược và khai thác yếu tố tâm lý, điều hành doanh nghiệp.

Xem thêm: Khóa học quản lý cấp trung