Kỹ năng nâng cao việc lãnh đạo hiệu quả

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, tỉ lệ người Mỹ bỏ việc đang tăng cao hơn trong giai đoạn 17 năm gần đây. Bộ Lao động Mỹ báo cáo có hơn 200,000 người Mỹ rời công việc hiện tại tính tới tháng 5 năm 2018.
Nhân lực thay đổi công việc vì lương? Theo nghiên cứu, đây không phải là ảnh hưởng chính đến tỉ lệ nhảy việc. TinyPulse nghiên cứu chỉ ra rằng với kỹ năng quản lý cho quản lý cấp trung, 77% nhân viên không cảm thấy được đánh giá cao tại nơi làm việc trong khi nghiên cứu năm 2017 của Globoforce nhận thấy rằng những nhân tố thiết yếu để tạo lập trải nghiệm tích cực cho nhân lực chính là công việc ý nghĩa (27%), được tin tưởng (17%), và phản hồi góp ý cùng sự công nhận (16%). Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn nhất đến thái độ làm việc của nhân lực chính là người quản lý trực tiếp của họ.

Lãnh đạo với phong cách chỉ cần “đạt được mục tiêu” ít có xu hướng khen ngợi hoặc động viên nhân viên, chú tâm lắng nghe và quan tâm đến họ. Dù vậy, đây là phong cách quản lý của nhiều lãnh đạo hiện nay.


Để thế hệ quản lý thoát khỏi lối mòn “ra lệnh và kiểm soát”, hãy làm ba việc sau đây:
  • Giáo dục họ về lợi ích to lớn của môi trường làm việc xây dựng trên niềm tin, sự tôn trọng và tính minh bạch
  • Cung cấp thông tin rõ ràng về tác động hành vi của họ đối với nhân lực
  • Cung cấp những khóa đào tạo kỹ năng như cố vấn, nghe, khen ngợi...
  Một khóa đào tạo thiếu ngữ cảnh cụ thể cùng thông tin dẫn chứng cụ thể sẽ khó thuyết phục nhóm lãnh đạo tin tưởng và thực hành. Nhà lãnh đạo cần luôn thay đổi cũng như kỹ năng của quản lý cấp trung, họ cần học được những kỹ năng nhằm nâng cao quan hệ và phát triển khả năng của tập thể. Với chiến lược đầu tư và phát triển đội ngũ quản lý, doanh nghiệp chắc chắn sẽ đảm bảo được chất lượng và sự gắn kết của tổ chức mình.