Khóa học kỹ năng tạo ảnh hưởng đến mọi người trong làm việcI. MỤC TIÊU

Sau khóa học, học viên có thể:
 •  Hiểu tại sao cần tạo ảnh hưởng tích cực
 •  Nhận biết các phong cách tạo ảnh hưởng
 •  Biết cách tạo ảnh hưởng tích cực theo phong cách riêng của bạn
 •  Tạo ảnh hưởng để thuyết phục hiệu quả hơn
 •  Khéo léo tạo ảnh hưởng với nhiều phong cách khác nhau

II.CẤU TRÚC KHÓA HỌC


Khóa học được thiết kế trong 2 ngày với VMP Training. Phương pháp học yêu cầu học viên phải tham gia tích cực qua các hoạt động đóng vai, bài tập tình huống, trình bày  thảo luận nhóm. 
Trong suốt khóa học, học viên sẽ nhận được phản hồi từ giảng viên, các học viên  xem lại băng ghi hình bài trình bày của mình. 
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các cấp Quản lý và Lãnh đạo
Xem thêm: kỹ năng của quản lý cấp trung 
IV. NỘI DUNG CHÍNH

 1. KẾ HOẠCH TẠO ẢNH HƯỞNG
 2. LỢI ÍCH CỦA TẠO ẢNH HƯỞNG
 3. PHONG CÁCH PHƯƠNG PHÁP TẠO ẢNH HƯỞNG
 4. TẠO ẢNH HƯỞNG VỚI CÁC TÍNH CÁCH KHÁC NHAU

ƯU ĐÃI CHUNG


– Ưu đãi 5% khi đăng ký 1 học viên và hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
– Ưu đãi 10% khi đăng ký từ 3 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
– Ưu đãi 15% khi đăng ký từ 5 học viên trở lên và ưu đãi thêm 5% khi hoàn thành học phí hoặc đặt cọc trước 3 tuần khóa học diễn ra
Liên hệ đăng ký hoặc thêm thông tin: Hotline: 1800 6981

=> Xem thêm Lịch khai giảng
Vui lòng liên hệ với Tổng đài 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 
 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700