Kỹ năng lãnh đạo dành cho cấp quản lý

🌟 Ai cũng có thể nói cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo. Nhưng: " Năng lực lãnh đạo" thực sự là cái gì và làm thế nào để nâng nó lên thì quả là một câu hỏi lớn về khóa kỹ năng lãnh đạo !
Công việc quan trọng nhất của " người đứng đầu là gì?" Câu hỏi này có vẻ hơi thừa. Vì hầu như ai cũng biết công việc quan trọng nhất của người đứng đầu là " lãnh đạo".

train the trainer hà nội
📚 Nội dung chương trình
Phần 1. Tổng quan về Nhà Lãnh đạo
- Quản lý & Lãnh đạo
- Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý
- Sứ mạng của Nhà Lãnh đạo
-Vị trí và vai trò của Nhà Lãnh đạo
- Các chức năng & cấp độ quản lý lãnh đạo
- Các miền Lãnh đạo
- Xu thế Lãnh đạo hiện đại
- Các kỹ năng cần thiết của người Lãnh đạo

Phân2. Nghệ thuật Xây dựng chân dung Người lãnh đạo chuyên nghiệp
- Lý thuyết lãnh đạo X và Y
- Quyền hạn và Quyền lực
-Bí quyết xây dựng & sử dụng Quyền lực
-Ma trận Lãnh đạo của Blake and Mouton
- Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống
- Sơ đồ phong cách lãnh đạo
- Ứng dụng các phong cách lãnh đạo

Phần 3. Giao tiếp trong Lãnh đạo
- Nghệ thuật giao tiếp trong Lãnh đạo
- Các loại hình giao tiếp của Lãnh đạo của khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo
- Biết mình biết người
- Lãnh đạo theo tâm lý nhân viên.
- Phương pháp trao đổi thông tin hiệu quả
- Những yếu tố tác động đến quan điểm giao tiếp
-Chỉ đạo hiệu quả khi Lãnh đạo
- Nghệ thuật Đắc nhân tâm trong lãnh đạo

Phần 4. Nghệ thuật Truyền cảm hứng cho nhân viên
- Kỹ năng xử dụng yếu tố chân thành, thông cảm trong tâm lý nhân viên
- Xác định tiêu chí nhân viên thực hiện
- Tìm ra những lợi ích phù hợp với mong muốn của nhân viên
- Áp dụng sáng tạo, tư duy trong nhân viên

Phần 5. Thuyết thu phục Nhân viên cốt lõi
- Chiến lược đào tạo & phát triển nhân viên theo năng lực
- Nghệ thuật định hướng & xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân
- Nguyên tắc trong thu phục nhân viên


Phần 6. Thực hành – áp dụng tại các khóa train the trainer hà nội
- Bài tập thực tế