Kỹ năng giúp bạn thành công trong thương lượng & đàm phán


I. MỤC TIÊU

 • Xác định các chuẩn mực và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao tiếp hiệu quả và không hiệu quả;
 • Nhận biết các hình thức giao tiếp và các kênh giao tiếp;
 • Nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong giao tiếp và sự ảnh hưởng đến các cá nhân khác;
 • Thể hiện nghệ thuật giao tiếp để thành công trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc và cuộc sống
 • Nắm vững các khái niệm, các hình thức thương lượng thành công
 • Hiểu rõ cơ sở của thương lượng là hợp tác, nói cách khác là “hai bên cùng thắng”, thay vì cạnh tranh nhau khi được tiếp xúc trong khóa học của VMP Training .
 • Nắm vững và vận dụng quy trình thương lượng
 • Ứng phó được những tình huống phát sinh từ phía khách hàng.
 • Nắm nhiều cơ hội thành công trong các cuộc thương lượng dựa vào việc vận dụng các chiến thuật từ các tình huống được đưa ra giải quyết tại buổi học.
 • Hoàn thiện những kỹ năng cần có của một người giảm sát thành công.
II. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

 • Chương trình thiết kế dành cho Quản lý, giám sát bán hàng, cửa hàng trưởng.
Xem thêm: huấn luyện và kèm cặp nhân viên
III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

 • Khóa học được thiết kế trong 2 ngày. Suy ngẫm -> rút ra bài học từ trải nghiệm/ kinh nghiệm của người học
 • Tương tác, thảo luận và thực hành
 • Trải nghiệm thực tế
 • Ví dụ minh họa và bài tập nhóm
 • Trò chơi liên quan
IV. NỘI DUNG CHÍNH

Phần 1: TRỞ THÀNH GIÁM SÁT/ CỬA HÀNG TRƯỞNG THÀNH CÔNG
Phần 2: GIAO TIẾP 360 ĐỘ
 1. Giao tiếp và các nguyên tắc giao tiếp để thành công
 2. Các hình thức giao tiếp và trở ngại trong giao tiếp
 3. Giao tiếp ứng xử theo từng phong cách giao tiếp – 360 đô
PHẦN 3:  THƯƠNG LƯỢNG THÀNH CÔNG
 1. Các yếu tố làm nên cuộc thương lượng thành công
 2. Lên kế hoạch thương lượng
 1. Các kỹ thuật sử dụng trong thương lượng
PHẦN 4: TRẢI NGHIỆM “CHIẾN THẮNG CUỘC THƯƠNG LƯỢNG”
PHẦN 5: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

=> Xem thêm Lịch khai giảng
Vui lòng LIÊN HỆ với Tổng đài 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 
 • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
 • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700