Khóa đào tạo giảng viên nội bộ trong thời đại mới

Chương trình đào tạo “Giảng viên Nội bộ - Train The Trainers” được thiết kế khác biệt dựa trên nền tảng Khung Năng Lực - Hành vi (Competency-based Training) và Khoa học Tâm lý NLP (Neuro Linguistic Programing - Lập trình Ngôn ngữ Tư duy) nhằm tạo nên hiệu quả tối ưu cho mỗi học viên tham dự.

Khóa học được huấn luyện trực tiếp bởi Chuyên gia đào tạo Train the Trainers hàng đầu khu vực Châu Á tại khóa học đào tạo giảng viên nội bộ.

khóa học đào tạo giảng viên nội bộ

Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học

 • Thấu hiểu những quan điểm khác nhau trong đào tạo nội bộ
 • Ứng dụng kỹ năng đào tạo như một công cụ lãnh đạo hiệu quả để dẫn dắt nhân viên tăng cường năng lực làm việc và phát huy tiềm năng
 • Xác định các công việc, vai trò của người đào tạo; mong đợi, điểm mạnh – điểm yếu của người học để ứng dụng trong hoạt động đào tạo doanh nghiệp
 • Tạo được sự tham gia tích cực của học viên và đạt được mục tiêu đào tạo một cách có hệ thống và hiệu quả bền vững

Đối Tượng Tham Gia

 • Những người thường xuyên làm công tác huấn luyện-đào tạo cho nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc huấn luyện đào tạo cho đối tác, nhà cung ứng,…
 • Giảng viên, Huấn luyện viên Coach, Chuyên gia tư vấn và những cá nhân muốn trở thành diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia đào tạo trong tương lai khi tham gia khóa đào tạo giảng viên nội bộ
 • Giám đốc – Trưởng bộ phận Nhân sự, L&D, Talent Management của các công ty, tập đoàn
 • Đại diện các tổ chức mong muốn phát triển kỹ năng Quản trị nhân tài, Tối ưu hiệu quả Đào tạo nội bộ
khóa đào tạo giảng viên nội bộ

Phương Pháp Đào Tạo

 • Ứng dụng phương pháp Lập trình ngôn ngữ tư duy NLP (Neuro Linguistic Programing)
 • Học thông qua thực hành và huấn luyện trực tiếp
 • Bài học thực tiễn rút ra từ môi trường làm việc của các tổ chức tiêu biểu (Case Study)
 • Luyện tập theo cá nhân và theo nhóm
 • Thực hành đóng vai
 • Rèn luyện qua các trò chơi
 

Phân biệt các khái niệm liên quan đến Đào tạo Train the Trainers trong Doanh nghiệp

 • Phân biệt giữa Giáo dục (Educating), Đào tạo (Training) & Huấn luyện (Coaching)
 • Phân biệt giữa Nhà giáo (Teacher) & Chuyên viên Đào tạo (Trainer)
 • Vai trò của Chuyên viên Đào tạo tại doanh nghiệp: Người hướng dẫn (Facilitator), Người ảnh hưởng (Mentor) & Người huấn luyện (Coach) ở khóa đào tạo giảng viên
 • Những tố chất cần có của một Chuyên viên Đào tạo doanh nghiệp

Phong cách học của người đi làm

 • Những đặc điểm riêng biệt và nguyên tắc học của học viên là người đi làm
 • Phong cách học của người đi làm và ứng dụng vào hoạt động đào tạo
 • Xác định và vượt qua những rào cản trong đào tạo cho người đi làm

Phân tích nhu cầu đào tạo

 • Xác định các quy trình và các nguồn dữ liệu để phân tích nhu cầu đào tạo
 • Khảo sát, phân tích profile học viên để xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo

Thiết kế chương trình đào tạo

 • Lập kế hoạch đào tạo với những nội dung và phương pháp phù hợp mục tiêu và đối tượng đào tạo
 • Học cách thiết kế các hoạt động và trò chơi ý nghĩa nhằm tăng tính tương tác với học viên trong các chương trình đào tạo nội bộ

Phương thức tiếp cận học viên hiệu quả

 • Lôi cuốn học viên thông qua ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy NLP (Neuro Linguistic Programing)
 • Ba phương thức tác động trong học tập: Thị giác, Thính giác & Các hoạt động thể chất

Kỹ năng và chiến thuật giảng dạy

 • Dẫn dắt hiệu quả hoạt động thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống, bài tập thực hành
 • Phương thức dẫn dắt và rút ra bài học sâu sắc trong các trò chơi ứng dụng để tạo sự tham gia tích cực, kích thích sự tự tìm tòi và tự học của học viên

Đánh giá sau đào tạo

 • Hướng dẫn các công cụ đánh giá phản hồi của học viên về hiệu quả đào tạo
 • Giới thiệu quy trình theo sát học viên sau khóa học