Chương trình đào tạo giảng viên tại VMP Training


  • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các giảng viên, chuyên gia tư vấn, cấp quản lý trong doanh nghiệp - những người muốn tạo ra các lớp học sinh động, lôi cuốn học viên/ nhân viên của mình tham gia, giúp cho việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng diễn ra hiệu quả nhất.


Các cán bộ, nhân viên phụ trách đào tạo có nhu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ, và kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo thuê ngoài.

Lưu ý: đối tượng tham gia không nhất thiết phải có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng cần có:


Kiến thức và kinh nghiệm về chủ đề định giảng dạy;


Kỹ năng trình bày tốt.
các lớp dạy train the trainer

  • MỤC TIÊU
Giải thích các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảng dạy “Lấy người học làm trọng tâm”;


Áp dụng mô hình ADDIE để thiết kế một khóa học/chương trình đào tạo cụ thể, đáp ứng được nhu cầu học và sở thích học của học viên;


Nhận xét về chất lượng thiết kế của một khóa học/chương trình đào tạo;


Mô tả các chuẩn năng lực dẫn giảng của một giảng viên chuyên nghiệp;


Thể hiện các kỹ năng dẫn giảng trong phần thao giảng 30 phút.
  • PHƯƠNG PHÁP
Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng: Trước tiên giảng viên giải thích và làm mẫu sau đó các học viên sẽ áp dụng và được giảng viên nhận xét để hoàn thiện.


Trải nghiệm: Các học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động: thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi và diễn vai, vv…


Thực hành nhóm và cá nhân chiếm khoảng ½ thời gian học tập.
đào tạo giảng viên chuyên nghiệp

  • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Module 1 - Kỹ năng thiết kế khóa học

1. Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trọng tâm

2. Phân tích học viên mục tiêu (Analysis):
Nhu cầu, phong cách và điều kiện học


Chân dung học viên mục tiêu

3. Lập kế hoạch thiết kế (Design):


Xác định mục tiêu khóa học


Lựa chọn và tổ chức nội dung

4. Phát triển tài liệu khóa học (Development):


Trình bày nội dung


Thiết kế hoạt động học


Xây dựng kế hoạch bài giảng

5. Thử nghiệm khóa học (Implementation)

6. Đánh giá và chỉnh sửa khóa học (Evaluation and revision)
  • KỸ NĂNG
1. Chuẩn năng lực dẫn giảng


2. Năng lực chuẩn bị buổi giảng


Chuẩn bị trước buổi giảng


Chuẩn bị trong buổi giảng

3. Năng lực thực hiện buổi giảng


Tạo thuận lợi


Dẫn giảng nội dung


Sử dụng công cụ trợ giảng

4. Năng lực đánh giá và hoàn thiện buổi giảng

5. Thao giảng


Mỗi học viên thao giảng 30 phút


Được nhận xét chi tiết theo chuẩn năng lực dẫn giảng


Được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu đạt từ 16/24 tiêu chí trở lên